Najważniejsze szkolenie w pracy.

Jakie jest polskie prawo i zasady przy przyjmowaniu do nowej pracy każdy wie. Istnieje kilka podpunktów, które należy spełnić aby móc wykonywać nowe zajęcie. Jest to między innymi wypełnienie wszystkich dokumentów z tak zwanego „pakietu startowego”, odbycie badań zdrowotnych u lekarza medycyny pracy, wyrobienie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, przejście wstępnych szkoleń stanowiskowych czy jednego […]